Centrum Zdislava

O Centru Zdislava

Centrum Zdislava vzniklo roku 1992 z iniciativy manželů Marie a Stanislava Severových. Na začátku se na provozu podílela Diecézní charita Brno a město Nové Město na Moravě. Od roku 1995 Centrum Zdislava přešlo pod Město Nové Město na Moravě a stalo se příspěvkovou organizací, kterou je doposud.

V počátcích vzniku centra navštěvovalo zařízení sedm klientů, kterým se věnovali čtyři zaměstnanci. V průběhu dvaceti let se počet klientů využívajících službu zvýšil na 28 osob se zdravotním postižením, kterým se věnovalo 12 pracovníků (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, ředitel, řidič). V současné době je uzavřeno 33 Smluv o poskytování služby v denním stacionáři Centrum Zdislava a pracuje zde 16 pracovníků (přepočtený počet úvazku je 13,5). V Centru Zdislava se také vystřídala řada zaměstnanců, nespočetně mnoho dobrovolníků a praktikantů.

Za dobu činnosti denního stacionáře bylo na budově provedeno několik rekonstrukcí (výstavba výtahu, oprava střechy, přístavba garáží, přestavba kuchyně, vybudování sociálního zařízení, úklidové komory, šatny, opravy přízemí, výměna oken, podlah, bezbarierového nájezdu, terasy, protisluneční plachty, výměna garážových vrat apod.). Také okolí Centra Zdislava prošlo určitými změnami (úprava zahrady, zřízení pocitového chodníku, koupě zahradního nábytku apod.) V roce 2019 došlo k zakoupení nového 9místného auta s plošinou pro vozíčkáře.

V roce 2020 proběhla v Centru Zdislava rekonstrukce šaten. Ženy i muži tak získali svoje důstojné prostory k převlékání a uložení svých osobních věcí do skříněk.

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého do funkce jmenuje i odvolává zřizovatel.

Provozní doba zařízení je 6.45 – 15.30 hod.

Služby v denním stacionáři jsou poskytovány ambulantně a jsou zaměřeny na podporu samostatnosti klientů, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času a na začleňování klientů do běžné společnosti.

Celoroční činnost denního stacionáře zahrnuje řadu aktivit, které stacionář organizuje pro klienty, jejich rodiče, sponzory a pro veřejnost. Některé z nich se zapsaly do vědomí veřejnosti, např. výstavy, rekondiční pobyt, ples centra („Zdišibál“) a jiné akce.

Centrum Zdislava v proměnách času

Centrum Zdislava

566 598 180
Radnická 350
592 31 Nové Město na Moravě
  • Ředitelka: Ing. Mgr. Hana Janů, mobil: 603 486 167
  • Vedoucí služby: Miroslava Horváthová DiS. mobil: 774 615 194
  • :
  • Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, č.ú. 215441751/0100