O Centru Zdislava

Centrum Zdislava vzniklo roku 1992 z iniciativy manželů Marie a Stanislava Severových. Na začátku se na provozu podílela Diecézní charita Brno a město Nové Město na Moravě. Od roku 1995 Centrum Zdislava přešlo pod Město Nové Město na Moravě a stalo se příspěvkovou organizací, kterou je doposud.

V počátcích vzniku centra navštěvovalo zařízení sedm klientů, kterým se věnovali čtyři zaměstnanci. V průběhu dvaceti let se počet klientů využívajících službu zvýšil na 28 osob se zdravotním postižením, kterým se věnuje 12 pracovníků (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, ředitel, řidič). V Centru Zdislava se také vystřídala řada zaměstnanců, nespočetně mnoho dobrovolníků a praktikantů, stejně tak využilo službu 46 klientů.

Za dobu činnosti denního stacionáře bylo na budově provedeno několik rekonstrukcí (výstavba výtahu, oprava střechy, přístavba garáží, přestavba kuchyně, vybudování sociálního zařízení, úklidové komory, bezbarierového nájezdu, šatny, opravy přízemí, výměna oken, podlah atd.). Také okolí Centra Zdislava prošlo určitými změnami (úprava zahrady, vybudování přístupové cesty, altánu atd.).

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého do funkce jmenuje i odvolává zřizovatel.

Provozní doba zařízení je 7.00 – 15.30 hod. Pro klienty je Centrum Zdislava uzavřeno čtyři týdny o letních prázdninách, během vánočních prázdnin, včetně všech státních svátků a Velkého pátku.

Služby v denním stacionáři jsou poskytovány ambulantně a jsou zaměřeny na podporu samostatnosti klientů, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času a na začleňování klientů do běžné společnosti.

Celoroční činnost denního stacionáře zahrnuje řadu aktivit, které stacionář organizuje pro klienty, jejich rodiče, sponzory a pro veřejnost. Některé z nich se zapsaly do vědomí veřejnosti, např. výstavy, rekondiční pobyt, ples centra („Zdišibál“) a jiné akce.

Centrum Zdislava v proměnách času