Standardy kvality

Centrum Zdislava provozuje svoji činnost v souladu se standardy kvality sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb.

Obsah dokumentu

Procedurální standardy

 • Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
 • Ochrana práv osob
 • Jednání se zájemcem o sociální službu
 • Smlouva o poskytování sociální služby
 • Individuální plánování průběhu sociální služby
 • Dokumentace o poskytování sociální služby
 • Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 • Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

Personální standardy

 • Personální a organizační zajištění sociální služby
 • Profesní rozvoj zaměstnanců

Provozní standardy

 • Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
 • Informovanost o poskytované sociální službě
 • Prostředí a podmínky
 • Nouzové a havarijní situace
 • Zvyšování kvality sociální služby
 
Dotazník