Centrum Zdislava

Standardy kvality

Centrum Zdislava provozuje svoji činnost v souladu se standardy kvality sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb.

Obsah dokumentu

Procedurální standardy

 • Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
 • Ochrana práv osob
 • Jednání se zájemcem o sociální službu
 • Smlouva o poskytování sociální služby
 • Individuální plánování průběhu sociální služby
 • Dokumentace o poskytování sociální služby
 • Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 • Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

Personální standardy

 • Personální a organizační zajištění sociální služby
 • Profesní rozvoj zaměstnanců

Provozní standardy

 • Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
 • Informovanost o poskytované sociální službě
 • Prostředí a podmínky
 • Nouzové a havarijní situace
 • Zvyšování kvality sociální služby

Centrum Zdislava

566 598 180
Radnická 350
592 31 Nové Město na Moravě
 • Ředitelka: Ing. Mgr. Hana Janů, mobil: 603 486 167
 • Vedoucí služby: Miroslava Horváthová DiS. mobil: 774 615 194
 • :
 • Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, č.ú. 215441751/0100