Zaměstnanci

pjanu

ING. MGR. HANA JANŮ

ŘEDITELKA CENTRA ZDISLAVA

Seznam zaměstnanců Centra Zdislava k 1.11.2021

Ing. Mgr. Hana Janů ředitelka organizace
Miroslava Horváthová, DiS vedoucí služby
Mgr. Andrea Mazlová * sociální pracovník
Mgr. Maria Peňázová * sociální pracovník
Mgr. Hana Pohanková sociální pracovník
Mgr. Andrea Schrollerová sociální pracovník

* mateřská dovolená

Petra Brožová pracovník v sociálních službách
Jitka Janů pracovník v sociálních službách
Ludmila Malá pracovník v sociálních službách
Kateřina Mičková pracovník v sociálních službách
sr. Ludmila Mikysková pracovník v sociálních službách
Soňa Náglová pracovník v sociálních službách
Jana Novotná pracovník v sociálních službách
Jaroslav Petr pracovník v sociálních službách
Ivana Stará pracovník v sociálních službách
Miroslava Stupková pracovník v sociálních službách
Jana Šustrová pracovník v sociálních službách
Ivana Tulisová pracovník v sociálních službách
Ing. Petr Zídek pracovník v sociálních službách
Jan Žilka pracovník v sociálních službách

 

 
Dotazník