Centrum Zdislava

Zásady poskytování služby

Respektování individuálního projevu vůle klienta při poskytování služby

Klient ve spolupráci se zákonným zástupcem, opatrovníkem předává informace o své osobě v rámci jednání se žadatelem o službu (koníčky, zájmy, osobní obsluha apod.), projevuje svůj názor na rozsah poskytované péče ve smlouvě a obvyklém denním plánu, s klíčovým pracovníkem vytváří individuální plán a formulují krátkodobý či dlouhodobý cíl, klient má možnost se kdykoliv dle svých individuálních komunikačních schopností vyjádřit k rozsahu poskytované služby.

Dodržování a ochrana práv klienta

Pracovník dbá na ochranu a dodržování práv uvedených ve standardu č. 2 – Ochrana práv osob, které vychází z Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a z konkrétních situací vzniklých při poskytování služby klientům.

Dodržování bezpečnosti a garance odbornosti poskytované služby

Při poskytování služby jsou dodržovány postupy bezpečnosti práce, jak za strany zaměstnanců, tak klientů, pracovníci se pravidelně vzdělávají.

Centrum Zdislava

566 598 180
Radnická 350
592 31 Nové Město na Moravě
  • Ředitelka: Ing. Mgr. Hana Janů, mobil: 603 486 167
  • Vedoucí služby: Miroslava Horváthová DiS. mobil: 774 615 194
  • :
  • Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, č.ú. 215441751/0100