Aktuální informace k provozu

Rubriky: Centrum Zdislava
Anna Horváthová  Sdílet článek na nebo

Aktuální informace Stále můžete využívat služeb denního stacionáře. Bedlivě sledujeme aktuální vývoj a v případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat nejen tady na webu, ale …

Aktuální informace

Stále můžete využívat služeb denního stacionáře. Bedlivě sledujeme aktuální vývoj a v případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat nejen tady na webu, ale i telefonicky. Řídíme se Metodickým pokynem ředitelky organizace k minimalizaci šíření nákazy Covid -19 III. a v případě náhlých změn Krizovým plánem. Oba dokumenty najdete na webových stránkách.

Přejeme všem co nejpokojnější dny s pozitivními myšlenkami a negativním výsledkem.