Poskytované činnosti

Služby jsou poskytovány dle Zákona č. 108/2006 Sb., § 46, o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 článek 2 § 12 Denní stacionáře. Služba v denním stacionáři Centrum Zdislava je poskytována za finanční úhradu ve vymezeném čase: pondělí – pátek od 7:00 do 15:30.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí

Služba poskytuje tyto fakultativní činnosti:

 • dovoz autem do a z denního stacionáře
 • dovoz autem k veřejným a soukromým subjektům v Nové Městě na Moravě
 • dovoz autem k veřejným a soukromým subjektům mimo Nové Město na Moravě
 • doprovod ve veřejných prostředcích, autě v Nové Městě na Moravě
 • doprovod ve veřejných prostředcích, autě mimo Nové Městě na Moravě
 • doprovod k lékaři, na úřady a k dalším soukromým a veřejným subjektům
 • dohled nad podáním léků
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • masáž a koupel v relaxační vaně
 • hygiena v mimořádné situaci