Centrum Zdislava

Poskytované činnosti

Služby jsou poskytovány dle Zákona č. 108/2006 Sb., § 46, o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 článek 2 § 12 Denní stacionáře. Služba v denním stacionáři Centrum Zdislava je poskytována za finanční úhradu ve vymezeném čase: pondělí – pátek od 7:00 do 15:30.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí

Služba poskytuje tyto fakultativní činnosti:

 • dohled nad podáním léků
 • doprovod k lékaři, na úřady a k dalším soukromým a veřejným subjektům
 • doprovod ve veřejných prostředcích, autě mimo Nové Město na Moravě (dále jen NMNM)
 • doprovod ve veřejných prostředcích, autě v NMNM
 • dovoz autem k veřejným a soukromým subjektům mimo NMNM
 • dovoz autem k veřejným a soukromým subjektům v NMNM
 • hromadné využití auta při společných akcích do 20 km
 • hromadné využití auta při společných akcích nad 20 km
 • hygiena v mimořádných situacích
 • masáž a koupel v relaxační vaně
 • svoz 9místným autem do a z denního stacionáře mimo NMNM (tzv. velký svoz)
 • svoz autem do a z denního stacionáře mimo NMNM
 • svoz autem do a z denního stacionáře v NMNM

Centrum Zdislava

566 598 180
Radnická 350
592 31 Nové Město na Moravě
 • Ředitelka: Ing. Mgr. Hana Janů, mobil: 603 486 167
 • Vedoucí služby: Miroslava Horváthová DiS. mobil: 774 615 194
 • :
 • Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, č.ú. 215441751/0100

Centrum Zdislava vzniklo roku 1992 z iniciativy manželů Marie a Stanislava Severových. Na začátku se na provozu podílela Diecézní charita Brno a město Nové Město na Moravě. Od roku 1995 Centrum Zdislava přešlo pod Město Nové Město na Moravě a stalo se příspěvkovou organizací, kterou je doposud.Centrum Zdislava