Poskytované činnosti

Služby jsou poskytovány dle Zákona č. 108/2006 Sb., § 46, o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 článek 2 § 12 Denní stacionáře. Služba v denním stacionáři Centrum Zdislava je poskytována za finanční úhradu ve vymezeném čase: pondělí – pátek od 7:00 do 15:30.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí

Služba poskytuje tyto fakultativní činnosti:

 • dohled nad podáním léků
 • doprovod k lékaři, na úřady a k dalším soukromým a veřejným subjektům
 • doprovod ve veřejných prostředcích, autě mimo Nové Město na Moravě (dále jen NMNM)
 • doprovod ve veřejných prostředcích, autě v NMNM
 • dovoz autem k veřejným a soukromým subjektům mimo NMNM
 • dovoz autem k veřejným a soukromým subjektům v NMNM
 • hromadné využití auta při společných akcích do 20 km
 • hromadné využití auta při společných akcích nad 20 km
 • hygiena v mimořádných situacích
 • masáž a koupel v relaxační vaně
 • svoz 9místným autem do a z denního stacionáře mimo NMNM (tzv. velký svoz)
 • svoz autem do a z denního stacionáře mimo NMNM
 • svoz autem do a z denního stacionáře v NMNM
 
Dotazník