Centrum Zdislava

Poslání, cíle, cílová skupina

Poslání

 • Posláním denního stacionáře je umožnit klientům v nepříznivé životní situaci prožít čas aktivním a smysluplným způsobem dle jejich individuálních potřeb a očekávání.

Cílem služby je klient, který:

 • se seberealizuje v nabízených činnostech
 • je aktivizačními činnostmi podporován v rozvoji a zachování stávajících schopností a dovedností
 • je podporován ve zvyšování či udržování co největší míry soběstačnosti v péči o vlastní osobu (oblékání, stravování, pitný režim, hygiena, používání WC, používání speciálních pomůcek, pohyb na vozíku, péče o své záležitosti apod.)
 • se integruje do běžného společenského prostředí s ohledem na své schopnosti, dovednosti a individuální potřeby

Cílovou skupinou Centra Zdislava jsou:

 • osoby s mentálním, tělesným, zrakovým a kombinovaným postižením
 • osoby ve věku 6 až 65 let*
 • osoby s trvalým pobytem na území Nového Města na Moravě, v případě volné kapacity i osoby s trvalým pobytem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě*

* Poznámka:

 • Stávajícím klientům poskytujeme službu denní stacionář od 6 do 65 let. Nově do služby denní stacionář přijímáme pouze osoby od 6 do 55 let.
 • Služba je poskytována stávajícím klientům, kteří žijí na území Nového Města na Moravě, a osobám žijícím v okresu Žďár nad Sázavou.

Okamžitá kapacita služby

 • Identifikuje maximální počet klientů denního stacionáře, kteří mohou využít službu v jednom okamžiku (práce s jednotlivcem/práce se skupinou).
 • Okamžitá kapacita služby kolísá během dne v závislosti na provozních podmínkách denního stacionáře.
Čas Počet klientů
6:45 – 7:00 5 klientů
7:00 – 13:30 20 klientů
13:30 – 14:30 10 klientů
14:30 – 15:30 5 klientů

Centrum Zdislava

566 598 180
Radnická 350
592 31 Nové Město na Moravě
 • Ředitelka: Ing. Mgr. Hana Janů, mobil: 603 486 167
 • Vedoucí služby: Miroslava Horváthová DiS. mobil: 774 615 194
 • :
 • Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, č.ú. 215441751/0100