Poslání, cíle, cílová skupina

Poslání

Posláním denního stacionáře Centrum Zdislava je poskytovat ambulantní službu osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a umožnit jim prožít čas aktivním a smysluplným způsobem dle jejich individuálních potřeb a očekávání.

Cílem služby je klient, který:

  • se seberealizuje v nabízených činnostech
  • je aktivizačními činnostmi podporování v rozvoji a zachování stávajících schopností a dovedností, tak aby byl v budoucnu v maximálně možné míře samostatný a soběstačný s ohledem na svoje schopnosti a dovednosti
  • je podporován ve zvyšování či udržování co největší míry soběstačnosti v péči o vlastní osobu (oblékání, stravování, pitný režim, hygiena, používání WC, používání speciálních pomůcek, pohyb na vozíku, péče o své záležitosti apod.)
  • se integruje do běžného společenského prostředí s ohledem na své schopnosti, dovednosti a individuální potřeby

Cílová skupinou Centra Zdislava jsou:

  • osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
  • osoby ve věku 6 až 64 let
  • osoby žijící v Novém Městě na Moravě
  • osoby žijící na území okresu Žďár nad Sázavou

Kapacita služby

Maximální denní kapacita denního stacionáře je 23 klientů.